Please select your page

Problematična primena prava

Primena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ne može da zavisi od političke volje. Sve dok je na snazi, zakon o nacionalnim savetima mora da se primenjuje. To, naravno, ne isključuje mogućnost da se zakon menja, kako bi bio primenjiviji - izjavila je Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, na konferenciji koju je juče, u Media centru, organizovao Beogradski centar za ljudska prava. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji”.

Tim stručnjaka Beogradskog centra za ljudska prava pratio je, u određenom vremenskom periodu, postupanje lokalnih organa vlasti po preporukama Pokrajinskog ombudsmana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, a koje se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Iako je u Srbiji stvoren zadovoljavajući pravni okvir za zaštitu manjinskih prava, još uvek postoje problemi u njihovoj primeni, naročito kada je reč o kolektivnim pravima. Po rečima Gorana Bašića, zamenika Zaštitnika građana, lokalne samouprave u centralnoj Srbiji nemaju ni sposobnosti, ni kapaciteta, ni znanja da sprovedu zakon na način na koji to mogu pokrajinski ili organi lokalne samouprave u Vojvodini.