Please select your page

Obeležavanje Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti

Poseta gimnaziji SmartDanas , 11. juna, obeležava se Nacionalni dan rodne ravnopravnosti.

Na ovaj dan, Pokrajinski ombudsman posebno želi da istakne ključnu ulogu obrazovanja u postizanju rodne ravnopravnosti i izgradnji inkluzivnog društva. Obrazovanje je temeljni stub društvenog razvoja i ključni faktor u borbi za rodnu ravnopravnost. Kroz obrazovanje, mladi ljudi stiču znanje, veštine i vrednosti koje oblikuju njihovu percepciju sveta i društva. Osim toga, obrazovanje pruža mogućnosti za osnaživanje žena i devojčica, kao i podsticaj za njihovu veću participaciju u svim sferama društva, uključujući nauku, tehnologiju, inženjering i matematiku (STEM) oblasti, gde su tradicionalno bile nedovoljno zastupljene. Zato je od suštinskog značaja osigurati da obrazovne institucije promovišu principe rodne ravnopravnosti u svim segmentima učenja i vaspitanja, kroz osnaživanje učenika i učenica da prepoznaju rodne stereotipe i predrasude i steknu veštine neophodne za tolerantno društvo, u kome se poštuje princip ravnopravnosti pojedinaca/ki i grupa i neguje uzajamno poštovanje, nenasilno rešavanje sukoba u međuljudskim odnosima, odnosno sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Povodom Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti, pokrajinska ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke Snežana Knežević posetile su Gimnaziju Smart i Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, gde su razgovarale sa direktorkama ovih ustanova Jelenom Desnicom i Tatjanom Vukadinović. Ovo je bila prilika da se istakne značaj obrazovanja, posebno sa aspekta rodne ravnopravnosti i stekne uvid u rad i aktivnosti ovih ustanova na planu rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za učenike/ce oba pola u oblasti obrazovanja.

2024-06-11_Obelezavanje-Nacionalnog-dana-rodne-ravnopravnosti-3.jpg

Istim povodom, pokrajinska ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić prisustvovala je 11. juna sednici Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada Novog Sada.

Sa ciljem podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti kao preduslova za napredak celokupnog društva i jednog od osnovnih vrednosti demokratske države, Vlada Republike Srbije 2021. godine ustanovila je Nacionalni dan rodne ravnopravnosti, a 11. jun izabran je kao podsetnik na dan kada je 1842. godine odobreno školovanje žena u Srbiji. Na taj datum je Ukazom kneza Mihaila Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić odobreno da mogu da otvore školu za žensku decu rukovodeći se time da je pravo glasa i obrazovanje devojčica i žena siguran put ka boljem i kvalitetnijem životu.

Dragana Ćorić - Skupština Grada Novog Sada