Please select your page

Poseta delegacije studenata i profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu

Zajednička fotografijaDana 16. maja 2024. godine, instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je posetila delegacija studenata i profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Tom prilikom je zaključen sporazum o saradnji sa ovom visokoškolskom institucijom.

Studente smera unutrašnjih poslova, koji su izabrali na trećoj godini studija da pohađaju predmet Zaštita ljudskih prava, sa radom institucije su upoznale: viša savetnica Jagoda Vještica (nacionalni mehanizam za prevenciju torture), savetnica Aleksandra Bogojević (opšta nadležnost), savetnica Marija Miladinović (prava deteta), savetnica Sonja Kenig (ravnopravnost polova i mreža Život bez nasilja) i mlađa savetnica Jelena Radulović Glamočak (prava nacionalnih manjina).

Predstavljanje institucije studentima