Please select your page

Употреба интернета и значај вештачке интелигенције

Употреба интернета и знацај вестацке интелигенције - Драгана Ћорић и Бранкица ЈанковићПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је 15.  маја 2024. године учествовала на Конференцији  младих правника у Новом Саду, у организацији КЕЦ групе.

На панелу који се бавио питањима употребе интернета и значаја вештачке интелигенције, омбудсманка је истакла да нам је интернет донео много добра - отворио нови свет непрегледних информација, омогућио учење и студије онлајн, и истовремено створио и нове начине кршења људских права.

Са становишта институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, појава која постаје све присутнија и све опаснија са својим последицама је тзв. sharenting - прекомерно дељење информација, слика и снимака деце од стране родитеља на различитим друштвеним мрежама. Тако се угрожава приватност детета, оно постаје потенцијална жртва интернет предатора и неретко су деца злоупотребљавана од стране родитеља у комерцијалне сврхе - у оквиру родитељских блогова или телевизијских серијала, који могу бити извор зараде за целу породицу.

Због таквих и сличних појава је конституисано ново право - право на заборав, у оквиру којег лице може у дуготрајном поступку, захтевати брисање лажних или и свих информација о том лицу које се налазе на интернету.