Please select your page

Održan Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicida

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicidaUoči 18. maja - Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, kao koordinator mreže "Život bez nasilja", organizovao je okrugli sto čija je tema bila fokusirana na ulogu javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, sa posebnim naglaskom na prevenciju femicida.

Prema informacijama prikupljenim putem medijskih izveštaja, od početka godine, sedam žena je ubijeno na teritoriji AP Vojvodine u kontekstu porodično-partnerskog nasilja, a u jednom slučaju, u požaru porodične kuće pronađena su tela supružnika gde se sumnja da je muž ubio suprugu, nakon čega je izvršio samoubistvo. Okrugli sto okupio je javne tužioce sa teritorije AP Vojvodine, budući da upravo oni, kroz rad grupa za koordinaciju i saradnju, rukovode i koordiniraju razmenu informacija između različitih aktera u zaštiti od nasilja u porodici. Fokus je bio na razmeni iskustva u prevazilaženju izazova u praksi, mišljenja i unapređenja aktivnosti koje doprinose boljoj proceni rizika i unapređenju koordinisanog rada i saradnje institucija u sprečavanju nasilja u porodici, nasilja prema ženama i femicida. Učesnici/ce su, između ostalog, prepoznali potrebu da se što pre izradi pravilnik o saradnji kojim se određuju obaveze i saradnja državnih organa i ustanova nadležnih za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u smislu odredaba pomenutog zakona.  Takođe, jedan od predloga sa ovog skupa je sazivanje vanrednih konferencija slučaja u svim slučajevima femicida sa ciljem utvrđivanja eventualnih propusta organa i institucija, i unapređenja saradnje i postupanja u svim slučajevima nasilja u porodici.  Na skupu je istaknut značaj civilnog sektora kada je u pitanju pružanje specijalizovanih usluga ženama žrtvama nasilja, kao i potreba za kontinuiranim edukacijama profesionalaca koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici.

Predstavnicima/cama osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije AP Vojvodine obratile su Bojana Šćepanović, državna sekretarka u Ministarstvu pravde Republike Srbije, dr Jasmina Kiurski, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva, kao i Tatjana Lagumdžija, v.d. glavnog javnog tužioca u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu.

Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena.

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicida