Please select your page

Pristupačnost za sve

Pristupačnost za sveDana 07. februara 2024. godine, instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je posetila predstavnica Caritas Anita Govlja i upoznala pokrajinsku zaštitnicu građana - ombudsmanku doc. dr Draganu Ćorić sa aktivnostima koje ova organizacija sprovodi u okviru svog projekta povećanja pristupačnosti svim licima javnim događajima i drugim edukativnim sadržajima.

Pristupačnost u ovom slučaju obuhvata ne samo fizičku pristupačnost (nepostojanje fizičkih barijera i omogućavanje licima koja koriste invalidska kolica ili neka druga pomagala) da prisustvuju nekom događaju, već i pristupačnost svih edukativnih i informativnih sadržaja upotrebom jasnog i jednostavnog jezika.

Na sastanku je dogovoreno da predstavnici Caritas-a na jasnom i jednostavnom jeziku izrade za potrebe institucije deo informatora o nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana kao i obrazac pritužbe.