Please select your page

Održana redovna skupština Udruženja ombudsmana Srbije

Logo Udruženja ombudsmana SrbijePokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke za ravnopravnost polova su, u svojstvu članova Udruženja ombudsmana Srbije učestvovale na redovnoj skupštini ovog udruženja , održanoj 4. decembra 2023. godine u Šapcu. Na skupštini je za novog predsednika UOS izabran Miljko Valjarević, lokalni ombudsman Grada Beograda.

U nastavku rada, 5-6. decembra 2023. godine, održane su edukacije o ulozi institucije ombudsmana o zaštiti manjinskih prava i praćenju rodno odgovornog budžeta sa fokusom na rodnu analizu.

Predstavljen je i rad na izgradnji vizuelnog identiteta UOS i veb prezentacija udruženja.

Redovna skupština i edukacije su održane uz finansijsku podršku Misije OEBS u Republici Srbiji.