Please select your page

Омбудсман и Дечји савет трибином о превенцији вршњачког насиља обележили Међународни дан детета

Трибина поводом Међународног дана дететаПоводом Међународног дана детета, Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Дечји савет ове институције, јуче су у Културном центру Новог Сада организовали трибину „ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА – ШТА МОГУ ЈА ВЕЋ ДАНАС?“.

Партиципација деце, као један од основних принципа права детета, нешто је без чега пуно остваривање права детета није могуће и неопходна је у подстицању развоја личне и друштвене одговорности код деце, али и развоја њиховог самопоштовања, критичког мишљења и целокупне личности. Стога, Покрајински омбудсман охрабрио је и подржао чланове и чланице Дечјег савета да активно учествују у организацији овог догађаја. Тема и идеја за ову трибину потекла је управо од чланова и чланица Дечјег савета који су препознали вршњачко насиље као велики проблем у свом окружењу и изразили потребу да о томе разговарају са представницима свих институција и организација надлежних да се баве превенцијом и заштитом од вршњачког насиља.

Заменица покрајинске заштитнице грађана – омбудсманке за права детета Јоланд Корора у уводном говору истакла је да искуство Омбудсмана говори о томе да се у највећем броју случајева вршњачког насиља у образовно-васпитним установама проблем открива у тренутку кулминације и да се тек тада приступа његовом решавању. Континуирано присутан проблем насиља захтева озбиљну пажњу и ангажовање свих релевантних актера, те предузимање свих потребних корака ка унапређењу сарадње и заједничког деловања система образовања, социјалне и здравствене заштите, медија, организација цивилног друштва, те шире заједнице.

Трибина је била подељена у два дела којим су модерирали чланови Дечјег савета: Никола Љубичић, ученик другог разреда гимназије и Михајло Ковач, ученик трећег разреда гимназије. Учесници/учеснице првог дела трибине били су: Ксенија Бушковић, чланица Дечјег савета и ученица осмог разреда основне школе, Сара Мрђен, представница Градског ученичког парламента Града Новог Сада, Елвира Стефановић, педагошкиња ОШ „Петефи Шандор“ у Новом Саду, Ђорђе Искрин, директор Медицинске школе „7. април“ у Новом Саду и Јадранка Радишић, чланица Савета родитеља и Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ОШ „Васа Стајић“ у Новом Саду. У овом делу трибине указано је на то да ученички парламент има законом предвиђене бројне могућности за активно учешће у организацији и раду школе, али да се то у пракси не остварује довољно. Указано је на потребу за квалитетнијом сарадњом између савета родитеља и ученичког парламента, између осталог, и у циљу превенције и заштите од вршњачког насиља. Стручна служба често буде укључена у решавање случајева насиља када се оно распламса, те је указано на потребу већег ангажовања стручних сарадника/сарадница у превенцији насиља.

Трибина поводом Међународног дана детета

У другом делу трибине излагачице су биле: Марина Богдановић, представница УНИЦЕФ-а у Србији, Јелена Зорић, директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада, Татјана Кисић, психолишкиња Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Тамара Сријемац, новинарка Јавне медијске установе РТВ Војводине и Гордана Адамов, председница Управног одбора Кровне организације младих Србије. Истакнуто је да професионалци који раде у свим системима заштите деце морају да имају знања и вештине како да препознају насиље, како да помогну жртви, починиоцу насиља и породици, да превенција вршњачког насиља не треба да буде усмерена само ка деци већ и према одраслима, као и да је потребно развијати услуге за подршку деци и породици у заједници и учинити услуге менталног здравља приступачнијим и доступнијим деци и младима. Представнице система социјалне и здравствене заштите сагласиле су се да за проблеме сазнају када они већ кулминирају и да је потребно унапређење у погледу међусобне сарадње институција свих система. У овом делу трибине било је речи о значају медија у формирању ставова код деце и младих и о проблему преовлађујућег неетичког и сензационалистичког извештавања о деци.

Трибина поводом Међународног дана детета

Ксенија Бушковић презентовала је резултате истраживања које су у новембру ове године реализовали Покрајински омбудсман и Дечји савет Омбудсмана у вези са заштитом од вршњачког насиља. Истраживање је реализовано путем гугл упитника, а узорак је чинило укупно 400 ученика/ученица седмих и осмих разреда основне школе и средње школе. Закључци истраживања су да ученици/ученице нису довољно информисани о прописима и механизмима заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, нису адекватно информисани о раду школских тимова за заштиту од насиља, нити су довољно упознати о томе коме могу и треба да пријаве различите облике насиља. Велики број њих не пријављује насиље и не уме да га препозна. Сваки вид различитости међу ученицима сматра се најзаступљенијим потенцијалним узроком било ког облика насиља. Ученици/ученице сматрају да репресивне мере попут прегледа ранчева, детектора метала, забране коришћења мобилних телефона, те увођења школских униформи не доприносе превенцији вршњачког насиља. Истовремено, превентивне мере заштите од насиље виде у растерећењу ученика и наставника градивом и административним пословима, како би имали више времена и простора за разговор о другим темама од значаја за живот ученика. Ученици препознају да њихово квалитетније учешће у доношењу одлука школе допринело бољој превенцији и заштити од насиља, а препознају и значај подршке шире заједнице, промовисање и неговање вредности као што су емпатија, сарадња и поштовање различитости, те већа посвећеност неговању односа узајамног поштовања између наставника и ученика.

Покрајински омбудсман и Дечји савет овом трибином подсећају да је одговорност свих нас да предано и посвећено радимо на стварању друштва у којем се свако дете осећа сигурно и безбедно, у којем се негује узајамно поштовање између одраслих и деце и у којем деца заједно са одраслима учествују у свим питањима која их се тичу.

Међународни дан детета – 20. новембар установљен је 1954. године на Генералној скупштини Уједињених нација с циљем да скрене пажњу на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца суочавају. Њему претходе још два значајна датума посвећена заштити права детета - 18. новембар, Међународни дан борбе против сексуалног злостављања и насиља над децом и 19. новембар – Међународни дан превенције злостављања деце.

Тим Дечјег савета који је учествовао у организацији Трибине:

Михајло Ковач, модерација

Никола Љубичић, модерација

Ксенија Бушковић, презентација истраживања

Максим Катона, транскрипт излагања

Катарина Недић, фотографије и инстаграм страница

Ана Ченгери, Јована Стојшић, Лара Плац, Невена Николић, Николина Угљеш, логистика

Трибина поводом Међународног дана детета

Трибина поводом Међународног дана детета

Трибина поводом Међународног дана детета

Трибина поводом Међународног дана детета