Please select your page

Pokrajinski ombudsman posetio gerontološke centre u Vršcu i Kikindi i Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević“ u Beloj Crkvi

Posete ustanovamaU cilju pružanja posebne pažnje položaju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava starijih osoba, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je okviru svojih redovnih aktivnosti posetama Gerontoloških centara u Vršcu i Kikindi započeo ostvarivanje pomenutih ciljeva u tekućoj godini.

Zamenik pokrajinske zaštitnice građana  - ombudsmanke za prava deteta Milan Dakić je korisnicima usluga gerontološkog centra u Vršcu dana 6.aprila 2023. godine predstavio rad i nadležnosti Ombudsmana, te ih je upoznao i sa načinima na koje mogu da se obrate ovoj instituciji. Tokom posete, korisnici su aktivno učestvovali u razgovoru i tom prilikom istakli su da im je poseta predstavnika institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, kao i razmena informacija bila od izuzetnog značaja. Sa direktorkom Gerontološkog centra Anđelijom Kručičanin i zaposlenima u ovoj ustanovi razgovarano je o uslugama koje obezbeđuju i pružaju korisnicima, njihovim svakodnevnim aktivnostima i okolnostima života i rada u ustanovi, te je  dogovoreno da se nastavi saradnja i zajedničke aktivnosti s ciljem zaštite i unapređenja položaja starijih osoba.

Prilikom posete Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević“ u Beloj Crkvi, zamenik Milan Dakić je, zajedno sa savetnicom Marijom Miladinović, imao priliku da sa decom i mladima, direktorom doma Zoranom Stankovićem i zaposlenima razgovara o uslovima, organizaciji i kvalitetu života i rada u ovoj ustanovi u kojoj borave deca i mladi. Predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana informisani su tokom razgovora o nivou zadovoljenja uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške korisnicima. Posebna pažnja posvećena je razmatranju mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, a čiji uzroci jednim delom leže u nedostatku materijalnih sredstava, te manjku broja zaposlenih, pre svega stručnih radnika, zbog čega je otežano svakodnevno funkcionisanje doma. Direktor Doma ukazao je na probleme koji ih okupiraju tokom poslednjih godina, uključujući mešovitu strukturu korisnika, prouzrokovanu sve većim brojem dece koji zahtevaju psihijatrijski tretman ili konstantan nadzor i negu stručnih radnika, kao i zdravstvenih radnika, a usled izvesnih višestrukih poremećaja u razvoju ili funkcionisanju.

Predstavnici Ombudsmana imali su posebnu čast da prisustvuju priredbi koju su pripremili i izveli korisnici doma, uz podršku svojih vaspitača.

Dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka je dana 07. aprila 2023. godine zajedno sa saradnicima posetila Gerontološki centar u Kikindi. Tokom  posete, ombudsmanka i Milan Dakić su neposredno razgovarali sa korisnicima usluga predmetnog Doma i tom prilikom su se bliže upoznali sa potrebama najstarijih građana.

Utvrđeno je da je jedan od ključnih problema u funkcionisanju Doma vezan za nedostatak lekara opšte prakse, te da iako postoji upražnjeno predmetno radno mesto, da je više puta objavljen konkurs za popunjavanje istog, još uvek nema zainteresovanih za rad u predmetnoj ustanovi. Osim na ukazani nedostatak, Ombudsman je stekao uverenje da Dom funkcioniše kao ustanova u kojoj se u celosti poštuju prava najstarijih i da su korisnici zadovoljni ne samo osobljem, smeštajom, već i celokupnom uslugom i radnim terapijama koje ovde dobijaju.

Nakon posete Gerontološkom centru, ombudsmanka i njeni saradnici posetili su i Gradsku upravu Grada Kikinda, gde su razgovarali sa Dijanom Jakšić Kiurski, zamenicom gradonačelnika, Bogdan Mladenom, predsednikom skupštine Grada Kikinde i Novaković Milanom, lokalnim ombudsmanom Grada Kikinda. Ukazano je na potrebi jačanja svesti mladih u pogledu značaja ostvarivanja ljudskih prava, te je dogovorena dalja  saradnja u cilju realizacije ovog plana.

Posete ustanovama

Posete ustanovama

Posete ustanovama