Please select your page

Pet godina primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici – efekti, izazovi i rešenja

Mreza Zivot bez nasilja - konferencija 2022Juče je u Novom Sadu, u Velikoj Sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održana konferencija pod nazivom „Pet godina primene zakona  o sprečavanju nasilja u porodici – efekti, izazovi i rešenja“.

Konferenciju je, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, po 17. put organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman,  a u radu konferencije učestvovali su predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pravosudnih organa, centara za socijalni rad, zdravstvenih i drugih institucija i organizacija koje se bave nasiljem u porodici, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i polaznici Pravne Klinike za borbu protiv nasilja u porodici Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Na konferenciji je konstatovano da u Srbiji postoji zadovoljavajući normativni okvir za borbu protiv nasilja u porodici, ali da se ono stalno ponavlja. U odgovoru na pitanje zašto se nasilje ponavlja najčešće je apostrofiran strah od nasilnika, koji žrtve ne samo da odvraća od prijavljivanja nasilnika, nego vodi i negiranju nasilja. Pored straha i nerazumevanja sredine, u izlaganjima je ukazano i na neke druge činioce -  nedovoljno efikasan odgovor sistema, normalizaciju nasilja putem predrasuda, te medijsku relativizaciju nasilja.

Po mišljenju učesnika konferencije, borba protiv nasilja u porodici može se učiniti efikasnijom kontinuiranim obukama i usavršavanjem zaposlenih u institucijama  i organizacijama sistema, brzim i efikasnim odgovorom na slučajeve nasilja, većom podrškom, a naročito razumevanjem za žrtve nasilja, boljom međusektorskom saradnjom, rodno senzitivnim informisanjem, podizanjem stručnih i kadrovskih kapaciteta ustanova i institucija, odgovarajućim budžetskim izdvajanjima, programima socijalnog stanovanja za žene, podsticanjem i podrškom sistema neformalnog obrazovanja kada tematizira nasilje nad ženama, nabavkom savremene tehničke opreme, itd.

Strukturisana kroz rad panela, konferencija je okončana usvajanjem zaključaka, koji predstavnike institucija i organizacija koji se bave nasiljem u porodici obavezuju na bolju međusektorsku saradnju, na pružanje opšte i  specijalizovane podrške i pomoći žrtvama nasilja, na kontinuiranu obuku i usavršavanje, kao i na senzibilizaciju javnosti. 

Po rečima jednog od učesnika konferencije, samo od nas zavisi da li će i koliko biti nasilja u porodici – ne smemo zaboraviti da nasilje nije privatna stvar već se tiče svih nas, a posebno treba istaći značaj obrazovanja za sprečavanje i prepoznavanje nasilja, kao i za destigmatizaciju žrtava.

Konferencije mreže „Život bez nasilja“ se organizuju svake godine u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Kampanja traje od 25 novembra do 10 decembra.

Mreza Zivot bez nasilja - Konferencija 2022