Please select your page

Покрајински омбудсман наставља са обиласцима војвођанских места

Заменица Ева Вукашиновић у разговору са грађанимаЗаменице и сарадници Покрајинског омбудсмана од средине маја обилазе војвођанска места у којима примају грађане и грађанке и њихове представке. Ове посете су јединствена прилика да се грађанке и грађани на најнепосреднији начин информишу о томе како да остваре или заштите своја права, нарочито у односу на покрајинске и општинске органе управе, као и организације и јавне службе, чији је оснивач АП Војводина или нека од локалних самоуправа на њеној територији.

Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, у поменутом периоду боравила је у Кули, Руском Крстуру, Бачу, Селенчи, Владимировцу и Банатском Карловцу где је разговарала са челницима локалне самоуправе и примала представке грађана. Са челницима локалне самоуправе заменица Вукашиновић је разговарала о надлежностима Покрајинског омбудсмана, стању мањинских права, претпоставкама за успешан рад мањинских културних удружења, пружању правне помоћи и медијацији.

Представке грађана и грађанки су се односиле на случајеве дискриминације, повреде права из радног односа, вођење стечајног поступка, расподелу буџетских средстава удружењима грађана, на рад и организацију Поштанске штедионице, на службену употребу језика и остваривање права на инвалидску пензију. Међу представкама грађана нашле су се и оне које се односе на рад републичких и органа локалне самоуправе – Агенције за реституцију, односно центра за социјални рад, а односе су се на доделу социјалне помоћи, повраћај имовине и нетранспарентну доделу средстава за рад невладиних организација.

Заменица Марија Кордић са ученицимаЗаменица покрајинског омбудсмана за заштиту права детета Марија Кордић претходно је примала грађане у Кикинди, Ковину, Ковачици и Алибунару. У овим местима заменица Кордић посетила је и основне школе и центре за социјални рад, као и Дечје село у Сремској Каменици. Основцима је овом приликом уручен материјал и приказан кратки филм о заштити деце од експлоатације путем информационих и комуникационих технологија.  Деца су овом приликом упозната и са садржајима интернет странице на сајту Покрајинског омбудсмана о безбедном коришћењу интернета, а која постављена у оквиру пројекта институције „Експлоатација деце на интернету”.

Радне посете локалним самоуправама представљају редован вид активности Покрајинског омбудсмана, а њихов циљ је да се институција омбудсмана што више приближи грађанима и на  што непосреднији начин упозна са проблемима везаним за остваривање људских права. Посете војвођанским местима наставиће се следеће недеље у Старој Пазови, Падеју, Сајану, Пећинцима и Вршцу.