Please select your page

Дебата о самохраним родитељима у Темерину

дефаултЗаменица за равноправност полова Даница Тодоров јуче је у Темерину учествовала у јавној дебати “Самохрани родитељ: постоји или не?" који је организовало Удружење грађана “Родитељ” у овом месту.

Заменица је указала, између осталог, на потребу прецизнијег дефинисања термина – самохрани родитељ, који се уобичајено користи за све врсте родитељства - разведене, растављене и родитеље који самостално врше родитељско право, јер није свеједно да ли дете има само једног или оба родитеља који и након развода или растављања треба да наставе да брину о деци и у финансијском смислу, али и да наставе да им пружају подршку, редовно их виђају и подржавају њихово одрастање. Нажалост, нема потпуних и на једном месту доступних података о броју једнородитељских породица, односно самохраних родитеља, али истраживања показују да мајке чине преко три четвртине самохраних родителја у Србији, а према сазнањима институције Покрајинског омбудсмана, до којих се дошло у центрима за социјални рад на територији АП Војводине, не спроводе се програми и пројекти за поболјшање положаја самохраних мајки, односно очева.

Иначе, у случајевима развода супружника који имају издржавану децу, она се у 80 одсто случајева доделјују жени, па се оне чешће и обраћају Покрајинском омбудсману. Ако говоримо о положају самохраних мајки и очева, односно једнородитељских породица, онда говоримо о томе да се они суочавају са сличним проблемима, због чега би се могло рећи да је њихов положај истоветан, те да се овакве породице редовно суочавају  са економским тешкоћама и живе испод просека породица у којима о деци брину оба родитеља, рекла је Даница Тодоров и указала на значај подизања свести о одговорном родитељству.

У веома живој дебати покренуто је питање плаћања алиментације, оснаживања родитеља који сами брину о деци за ту улогу, а највише питања и коментара односило се на различите видове материјалне подршке разведеним и самохраним родитељима и улози јединица локалне самоуправе, односно Општине Темерин.

У јавној дебати су учествовали чланица Општинског већа за здравство и социјалну политику др Тања Радовановић, директор Центра за социјални рад Данијел Хајдук, повереница за родну равноправност Даница Шкријељ и Зорица Момчиловић из Удружења грађана „Родитељ“ у Темерину.