Please select your page

Prtedstavljanje istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetrom u VršcuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman predstavio je juče u Opštoj bolnici Vršac rezultate istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom u AP Vojvodini.

Prisutne su pozdravili direktor Opšte bolnice Vršac dr med. Jon Omoran, predstavnica Misije OEBS-a u Srbiji Dragana Ivetić, bez čije podrške realizacija istraživanja ne bi bila moguća, i zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević. Ona je istakla važnost sprovođenja jednog ovakvog istraživanja i podizanja svesti stručnjaka i javnosti o zaštiti i neophodnosti unapređenja reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, posebno imajući u vidu činjenicu da je ova tema do sada uvek ostajala po strani. Rezultate istraživanja prezentovala je Kosana Beker, konsultantkinja Misije OEBS-a u Srbiji i jedna od autorki istraživanja.

Predstavljanju su prisustvovali doktori medicine, spec. ginekologije i akušerstva i zdravstveni radnici koji rade u oblasti reproduktivnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama sa područja Banata.

Istraživanje je sprovedeno tokom 2018. godine uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u cilju identifikovanja problema u pružanju zdravstvenih usluga u oblasti  reproduktivnog zdravlja  žena sa invaliditetom u zdravstvenim ustanovama u AP Vojvodini i formulisanja preporuka za njihovo otklanjanje. Njime su obuhvaćeni domovi zdravlja, opšte bolnice, rezidencijalne ustanove, Institut za javno zdravlje Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

Istraživanje možete preuzeti na ovom linku.

Prtedstavljanje istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetrom u Vršcu

Prtedstavljanje istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetrom u Vršcu


Poseta pokrajinskog zaštitnika građana mesnoj organizaciji penzioneraImajući u vidu da je 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba, a mesec oktobar mesec solidarnosti sa njima, u okviru koga se održava i manifestacija „Sunčana jesen života“,  zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Snežana Knežević sa saradnicima posetila je danas u mesnoj zajednici „Narodni heroji“ mesnu organizaciju penzionera, kako bi se upoznala sa brojnim aktivnostima ove mesne organizacije, poput kreativne radionice „Bubamara“ i aktivnostima članova mesne organizacije koji su ujedno i članovi KUD-a Udružanja penzionera Novog Sada. Članice i članovi izveli su prigodan kulturno-umetnički program, nakon čega su predstavnici Pokrajinsskog ombudsmana pogledali izložbu radova žena članica kreativne radionice, koje su za ovu priliku bile izložene u prostoriji mesne zajednice. Osim kreativne radionice, nastupa članova/ca u okviru različitih sekcija KUD-a,  članovi i članice bave se i humanitarnim radom.  O radu i aktivnostima mesne organizacije penzionera „Narodni heroji“, zamenicu Pokrajinskog ombudsmana upoznale su Olga Kovač, predsednica KUD-a Udruženja penzionera Grada Novog Sada i Ljubica Jovanović, predsednica ove mesne organizacije penzionera. U nastavnku posete, zamenica je obavila neformalne razgovore sa prisutnim članovima i članicama  koji su izrazili zadovoljstvo interesovanjem Pokrajinskog ombudsmana za aktivizam i doprinos koji stariji građani i građanke daju društvu.

Pokrajinski ombudsman podseća da je važno skretanje pažnje na starije sugrađane, ne samo tokom meseca oktobra i manifestacija posvećenih pripadnicima ove populacije, već je potrebno kontinuirano pružanje podrške i rad na zaštiti njihovih prava.

Poseta pokrajinskog zaštitnika građana mesnoj organizaciji penzionera

Poseta pokrajinskog zaštitnika građana mesnoj organizaciji penzionera


Poseta Ppokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Domu "Veternik"Zamenica pokrajinskog ombudsmana Aniko Širkova učestvovala je juče u nenajavljenoj poseti Domu „Veternik“ kao članica tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u kome su bile i predstavnice Zaštitnika građana Republike Srbije, Inicijative zaprava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i jedna lekarka. Ova poseta je prva u nizu poseta čiji će cilj biti sagledavanje i unapređenje položaja žena u institucijama zatvorenog tipa u oblasti zaštite i unapređenja njihovih reproduktivnih prava, nakon čega će Nacionalni mehanizam za prevenciju torture sačiniti jedinstveni izveštaj.

Dom „Veternik“ je ustanova socijalne zaštite za osobe ometene u razvoju u kojoj trenutno boravi 500 korisnika i korisnica koji su smešteni unutar ustanove u skladu sa uzrastom i nivoima samostalnosti, ili u male kućne zajednice ili u klasičan paviljonski smeštaj. Nakon obilaska objekta, Tim je obavio razgovore sa direktorkom i zaposlenima, a zatim i sa jednim delom korisnica koje su bile raspoložene za konverzaciju. Teme su bile ostvarivanje ženskih prava – prava na intimu, reproduktivnih prava, pristanka na medicinsku meru, zaštite od seksualnog nasilja itd.

Ratifikujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom,  Republika Srbija se, između ostalog, obavezala da će obezbediti osobama sa invaliditetom isti izbor, kvalitet i standard besplatne ili pristupačne zdravstvene zaštite i programe koji se nude drugim licima, uključujući u oblasti seksualnog ili reproduktivnog zdravlja i javnih zdravstvenih programa namenjenih širokoj populaciji. U praksi se osobe sa invaliditetom, a naročito žene sa psihosocijalnim i intelektualnim invaliditetom, suočavaju sa oduzimanjem mogućnosti izbora i donošenja sopstvenih odluka – umesto njih odluke donose staratelji, članovi porodice i drugi, čime se direktno krši član 12. Konvencije, odnosno njihova prava na jednako priznanje pred zakonom. Iz tog razloga, veoma je važno omogućavanje pristupa informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za osobe sa invaliditetom, posebno žene budući da su često višestruko diskriminisane.

Imajući u vidu sve navedeno, Pokrajinski zaštitnik građana je u toku 2018. godine sproveo istraživanje o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom u AP Vojvodini kako bi prikupio podatke o nedostacima koji su prisutni u praksi zdravstvenih i drugih relevantnih institucija, a u cilju unapređenja pristupačnosti zdravstvenih usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja.


Poseta ombudsmana iz regionaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof dr. Zoran Pavlović razgovarao je danas sa učesnicima trodnevnog stručnog skupa koji se, u organizaciji Zaštitnika građana Novog Sada, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Pokrajinskim zaštitnikom građana i Udruženjem ombudsmana Srbije. održava u Novom Sadu.

Učesnike skupa: Nataliu Fere Giro, zamenicu ombudsmana Barselone (Španija), Volfganga Šloa, zamenika ombudsmana Zapadne Pomeranije (Nemačka), Vitoria Gasparinia, iz Kancelarije ombudsmana Toskane (Italija), Žozefa Zigela, ombudsmana iz Tirola (Austrija) i Marinu Popov Ivetić, Zaštitnicu građana Novog Sada, profesor Pavlović je upoznao sa organizacijom i nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, njegovim aktivnostima na efikasnoj zaštiti ljudskih prava, aktualnim projektima i saradnjom sa lokalnim, kao i sa  ombudsmanima u regionu.

Okupljeni u Novom Sadu, predstavnici lokalnih i regionalnih ombudsmana razgovaraće danas i sutra o istorijatu svojih institucija, zakonskim procedurama, kao i slučajevima tipičnim za rad institucije ombudsmana.

Poseta ombudsmana iz regiona


Poseta mesnoj zajednici Jugovićevo - Međunarodni dan starih osobaDanas, 1. oktobra, u mesnoj zajednici Jugovićevo obeležen  je Međunarodni dan starijih osoba nizom aktivnosti i kulturno-umetničkim programom kojem su  prisustvovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr  Zoran Pavlović i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević.

U sklopu obeležavanja praznika, Dom zdravlja Novi Sad organizovao je  besplatne analize krvnog pritiska i šećera u krvi za sve penzionere i penzionerke sa teritorije mesne zajednice Jugovićevo, nakon čega je obeležavanje praznika nastavljeno prigodnim kulturno-umetničkim programom u kome je između ostalog nastupilo i KUD Udruženja penzionera Grada Novog Sada.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman iskoristio je ovu priliku da obavi neformalne razgovore sa prisutnim penzionerima i penzionerkama o njihovom položaju i potrebama, a u cilju zaštite i unapređenja prava starijih osoba, kao i sa  predsednikom Mesne zajednice Draganom Pajićem.

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna Skupština UN 14. decembra 1990. godine.

Poseta mesnoj zajednici Jugovićevo - Međunarodni dan starih osoba

Poseta mesnoj zajednici Jugovićevo - Međunarodni dan starih osoba

Poseta mesnoj zajednici Jugovićevo - Međunarodni dan starih osoba