Please select your page

Panel diskusija povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava - Željka ProdanovićPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u ponedeljak 11.12.2023. godine učestvovao u panel diskusiji povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava koju je organizovala studentska organizacija ELSA Univerziteta Privrede akademije u Novom Sadu.

Panel diskusiju otvorila ja prof. dr Marijana Mladenov, prodekanica za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu koja je govorila o pravu na privatnost kroz primere slučajeva u kojima je postupao Evropski sud za ljudska prava. Govorilo se o tome koje radnje ugrožavaju privatnost pojedinaca, kao i koliko i na koji način akteri iz privatnog sektora ugrožavaju pravo na privatnost, a naročito tehnološke kompanije poput Fejsbuka i Gugla koje koriste i prikupljaju lične informacije.

Nakon toga, Željka Prodanović, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu studentima je ukazala na ulogu  i značaj ombudsmana u zaštiti ljudskih prava, a kroz pripreme iz prakse na postupak pred institucijom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Panel diskusiju zatvorila je advokatica iz Novog Sada, Jelena Lukovac koja se osvrnula na povredu prava na pravično suđenje.

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra širom sveta. Pod sloganom „Za brži oporavak – Istupi za ljudska prava” obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je 1950. godine na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.


Konferencija Biznis i ljudska prava - Skupština Republike SrbijeU zdanju Doma Narodne skupštine Republike Srbije, dana 11. decembra 2023. godine je u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovana konferencija pod nazivom „Biznis i ljudska prava“, tokom koje su potpisana i dva memoranduma o saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Poslovno okruženje zaokuplja trećinu života svakog od nas, te promene i aktivnosti koje se dešavaju u njemu su izuzetno značajne za svakog pojedinca i društvo u celini, i to posebno u sferi ostvarivanja ljudskih prava.

Skupu je prisustvovala pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić, u svojstvu člana radne grupe za izradu republičke Strategije za praćenje i realizaciju ljudskih prava u republici Srbiji u periodu do 2030. godine.


60 godina CSR Subotica - doc. dr Dragana ĆorićU petak 8.decembra 2023. godine Centar za socijalni rad u Subotici je obeležio 60 godina svog postojanja.

Tom prilikom održana je svečanost kojoj su prisustvovali predstavnici ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministarstva za brigu o porodici, pokrajinskih organa vlasti i Grada Subotice.

U ovom Centru, rad sa više od 12 000 korisnika realizuje 41 zaposleni, i uz pomoć nadležnih organa, uspešno odolevaju brojnim izazovima sa kojima se svakodnevno sreću.

Pokrajinska zaštitnica građana ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je istakla da su centri za socijalni rad, posebno stručni saradnici u njima, prva linije odbrane , zaštite i podrške brojnim korisnicima u teškim situacijama i da sve ostale institucije treba da prate sa dužnom pažnjom i uvek podržavaju rad centara za socijalni rad.

Takođe, ovakvi jubileji su prilika da se zahvali svima koji su svojim radom održali ovakve institucije ali i preporuka da se uvek može i mora više, za one kojima je pomoć najpotrebnija.


Nasilje prestaje s tobomU četvrtak 07. decembra 2023. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu , organizaciji Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ održana je tribina pod nazivom „Nasilje prestaje s tobom“.

Pored predstavnika UNCHR, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosuđa, udruženja građana i ostalih učesnika u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, na tribini je učestvovala i pokrajinska  zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić.

U svom obraćanju osvrnula se na brojne predrasude i stereotipe koji još uvek postoje u pogledu rodno zasnovanog nasilja i femicida i istakla  da jedino edukacija građana i građanki kao i saradnja institucija i drugih vaninstitucionalnih mehanizama može dovesti do smanjenja ove vrste nasilja.


Okrugli sto - Autizam u zajedniciJuče, 6. decembra 2023. godine, u prostorijama Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, održan je okrugli sto na temu „Autizam u zajednici“. Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta Policajac – moj drug i moj zaštitnik koji realizuje Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada u saradnji sa Srednjom školom unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Aktivnosti i iskustva tokom realizacije projekta predstavila je Radojka Gajanović, dok su o iskustvima i značaju učešća u projektu govorili Vinka Žunić, psihološkinja i učenici/učenice Srednje škole unutrašnjih poslova. Dr Otilija Velišek Braško prezentovala je razvojni put od segregacije, preko integracije do inkluzije u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a defektološkinja Marija Svilar predstavila je aktuelno stanje i podatke u vezi sa autizmom ukazavši na to da je reč o neurorazvojnom poremećaju koji se javlja kod jednog od 44 deteta. Okruglom stolu prisustvovala je i Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu predstavivši najznačajnije međunarodne i unutrašnje pravne dokumente u oblasti zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ona je istakla da je puna i svrsishodna uključenost dece i osoba sa autizmom u zajednicu njihovo ljudsko pravo, ali i pokazatelj nivoa ostvarenosti svih drugih ljudskih prava ovih osoba, kao i društvene svesti o značaju poštovanja, prihvatanja i negovanja različitosti, solidarnosti i ravnopravnosti svih građana i građanki.