Please select your page

Konferencija EOI u Novom SaduPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović učestvovao je 3. septembra 2021. godine u Novom Sadu na redovnoj Generalnoj skupštini Evropskog instituta ombudsmana (EOI), prestižnog udruženja čiji su članovi institucije ombudsmana i pojedinci iz velikog broja evropskih zemalja. Kao jedan od razloga za održavanje Generalne skupštine u Novom Sadu, u vreme pandemije COVID-19, generalni sekretar Instituta Jozef Zigele istakao je i to što Republika Srbija spada među one zemlje koje prihvataju sve vrste vakcina protiv ove bolesti. Zahvaljujući tome, članovi Evropskog instituta ombudmana imali su priliku da se okupe i donesu važne odluke za dalje funkcionisanje i rad. Između ostalog, na Generalnoj skupštini potvrđen je novi mandat dosadašnjem predsedniku Instituta, prof. dr Draganu Milkovu. Na generalnoj skupštini učestvovala je i prof. dr Tatjana Moskalkova, ombudsman Ruske federacije, ističući da je ovaj institut jedinstven u zaštiti ljudskih prava, kao veza između vlasti i društva. Dan ranije, Generanoj skupštini prethodio je prijem svih učesnika i članova Instituta kod predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, koji je naglasio značaj postojanja i funkcionisanja nezavisne institucije ombudsmana.

Kao udruženje koje omogućava razmenu znanja i infromacija između ombudsmana, Evropski institut ombudsmana osnovan je 1988. godine, a sedište mu je u Inzbruku, u Austriji. Udruženje promoviše instituciju ombudsmana, koja danas uživa veliki ugled u zaštiti prava građana. Institucijama ombudsmana, osnovanim na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, Evropski institut ombudsmana pruža važnu naučnu i stručnu podršku. Okupljajući i povezujući ove institucije, ali i pojedince stručne u ovoj materiji, Evropski institut ombudsmana postaje centar razmene njihovih iskustava i oslonac njihovog daljeg razvoja i usavršavanja.


Škola ljudskih prava 2021Bez poštovanja ljudskih prava nema dugoročnog mira, napretka i socijalne kohezije – izjavio je u petak ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji, na dodeli diploma polaznicima škole ljudskih prava i nediskriminacije. Ambasador Bratu je izrazio nadu da će polaznici znanje stečeno u školi iskoristiti u izgradnji pravičnijeg i pravednijeg društva, da će reagovati na povrede ljudskih prava i preuzeti odgovornost za ono što se dešava oko njih.

Ovogodišnja četvrta po redu škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je, uz razumevanje i podršku Misije OEBS-a, održana u Ečki. U radu škole su učestvovali studenti novosadskog univerziteta za koje je, u toku godine, u Pokrajinskom ombudsmanu organizovana praktična nastava. Tokom tri dana, koliko je trajala škola, polaznici su slušali predavanja o stanju ljudskih prava u Srbiji, oblicima diskriminacije i grupama koje su češće od drugih izložene diskriminaciji, migrantima i migracijama, seksualnom uznemiravanju, slobodi izražavanja, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Pored toga, na školi je bilo reči i o političkoj kulturi i toleranciji, ljudskim pravima i filmu, kao i o rodu, polu i nejednakostima.

Polaznike škole je pozdravila Sara Groen, zamenica šefa Misije OEBS-a u Srbiji, dok je na dodeli diploma učestvovao ambasador Jan Bratu, šef Misije.

Po oceni učesnika, ovogodišnja škola je potpunosti zadovoljila njihova očekivanja: teme su bile interesantne, predavači neposredni i podsticajni, a radionica i debate veoma dobre.  

Pokrajinski ombudsman organizuje škole ljudskih prava u dubokom uverenju da samo dobro obavešteni građani mogu efikasno štiti svoja prava. Upoznajući mlade ljude sa istorijatom, značajem i načinima zaštite ljudskih prava, pokrajinski ombudsman sa svojim saradnicima nastoji da doprinese stvaranju kulture ljudskih prava koja, reagujući na primere diskriminacije, govora mržnje, seksualnog, ali i svakog drugog uznemiravanja, doprinosi stvaranju humanijeg, pravednijeg, otvorenijeg i tolerantnijeg društva.

Škola ljudskih prava 2021


Potpisivanje sporazuma Ombudsman Teraforming JugDanas je u Novom Sadu, u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, potpisan Sporazum o saradnji Pokrajinskog ombudsmana i Udruženja građana „Teraforming Jug” iz Novog Sada.

Sporazum je zaključen u cilju ostvarivanja saradnje u oblasti unapređenja ljudskih prava, promociji kulture sećanja, unapređenja memorijalizacije i obrazovanja o Holokaustu i drugim stradanjima u Drugom svetskom ratu, borbi protiv revizije i falsifikovanja istorije, ostvarivanju višediscplinarnih projekata, kao i u drugim pitanjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Saradnja će se odvijati preko zajedničkih nastupa prilikom realizacija projekata, organizovanja zajedničkih naučno-stručnih konferencija,  seminara, okruglih stolova i drugih oblika skupova, kao i izdavačke delaatnosti.

Sporazum o saradnji su potpisali direktor Udruženja građana „Teraforming Jug“ Milenko Stanišić i prof. dr Zoran Pavlović, u ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

U svetlu potpisanog Sporazuma najavljuje se saradnja povodom organizovanja naučnog skupa,  koji bi se održao početkom 2022. godine pod nazivom „80 godina od pogroma u Velikoj raciji - korak dalje ka zajedničkoj budućnosti“. U narednom periodu javnost će biti upoznata o planiranom programu, partnerima i učesnicima skupa.


Maloletnicke trudnoće i reproduktivno zdravljePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je danas sastanak sa predstavnicama ženskih romskih nevladinih organizacija, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Kancelarije za inkluziju Roma, kao i  zdravstvenim medijatorkama za Rome, i koordinatorkama za romska pitanja. Na sastanku  je razgovarano na temu maloletničkih trudnoća i porođaja, te o merama prevencije i zaštite reproduktivnog zdravlja mladih Roma i Romkinja, budući da su devojčice iz ove vulnerabilne populacije u najvećem riziku od maloletničkih trudnoća i stupanja u rane brakove.

Povod za održavanje ovog sastanka bilo je istraživanje koje je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman sproveo u drugoj polovini 2020. godine na teritoriji AP Vojvodine,  kako bi sagledao aktuelnu praksu u AP Vojvodini u vezi sa maloletničkim trudnoćama i porođajima, i u širem kontekstu u vezi sa reproduktivnim zdravljem mladih.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih u okviru zdravstvenog i sistema socijalne zaštite nedovoljno zastupljena i razvijena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu sa decom i mladima u ovoj oblasti a tamo gde su one obezbeđene na primarnom nivou, savetodavnim radom nejednako su obuhvaćena deca oba pola - čak 92 odsto ovog vida preventivne zaštite prođu isključivo devojčice; određene grupe dece u većem su riziku od pojave maloletničke trudnoće - uglavnom je reč o devojčicama iz romske populacije, deci bez adekvatnog roditeljskog staranja i iz porodica sa potrebom za ekonomskom i socijalnom pomoći i podrškom.

Sastanak je organizovan u cilju  analize postojećeg stanja i uspostavljanja saradnje, a radi pronalaženja zajedničkog rešenja za ovaj problem, do kojeg može da se dođe samo intersektorskim pristupom, odnosno povezivanjem svih relevantnih aktera – vladinog i nevladinog sektora i nezavisnih institucija. Pokrajinski ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović, podvukao je nužnost razvijanja lokalnih usluga u zajednici i koordiniranog odgovora koji bi obuhvatio programe i usluge edukacije i prevencije namenjene romskoj populaciji.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastaviće  da sprovodi aktivnosti u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja stanovništva, posebno vulnerabilnih grupacija, kao i aktivnosti u cilju prevencije i zaštite od seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe dece.


Gerontoloski centar u VršcuPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana posetili su juče, kao članovi tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Gerontološki centar u Vršcu. Ovom posetom predstavnici Nacionalnog mehanizma su želeli da provere da li je i kako je postupljeno po preporukama koje su Gerontološkom centru date prilikom ranije posete NPM-a i kako je ustanova funkcionisala za vreme pandemije.

Gerontološki centar Vršac spada u manje ustanove socijalne zaštite  i u tom centru trenutno boravi 84 korisnika. Zahvaljujući strogoj primeni propisanih mera nijedan korisnik se tokom pandemije nije se razboleo od korona virusa. Od 84 korisnika samo troje njih iz zdravstvenih razloga nije primilo vakcinu, dok su svi ostali vakcinisani i revakcinisani. Posete srodnika korisnicima Centra se obavljaju redovno, uz striktnu primenu protivpandemijskih mera.