Please select your page

Naziv konferencijePokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenice pokrajinske ombudsmanke  Snežana Knežević i Jovana Djurić prisustvovale  su  juče, 10. aprila, u Palati Srbija u Beogradu, Konferenciji pod nazivom „Radnopravni aspekti ljudskih prava- teorija i primena“.

Konferencija je održana u koorganizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kancelarije Pokrajinskog ombudsmana, kao  i kancelarija Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i grada Niša, uz podršku Udruženja ombudsmana Srbije. Cilj skupa je pored okupljanja svih lokalnih zaštitnika građana i sticanje novih znanja, razmena dobre prakse i dijalog o unapređenju i zaštiti ljudskih i radnih prava koja iz njih proističu. Ova konferencija je prva u nizu ovakvih događaja koji se organizuju u okviru Sporazuma o saradnji koji su potpisani od strane Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i kancelarije Pokrajinskog ombudsmana, te ombudsmana gradova Kragujevca i Niša, a tokom konferencije potisan je i sporazum sa Udruženjem ombudsmana Srbije.  

Na konferenciji su učešće uzeli, pored lokalnih ombudsmana, i eminentni stručnjaci iz oblasti radnog prava, miritelji, arbitri i advokati.

Okrugli sto sa učesnicima


Logo - Svetionik u plavomSvetski dan osoba sa autizmom, koji se obeležava 2. aprila svake godine, ima za cilj da podigne svest o poremećaju iz autističnog spektra i promoviše prihvatanje i uključivanje osoba sa autizmom u društvo. Upravo zato, napor učinjen u tom pravcu preduzelo je udruženje i socijalno preduzeće „Svetionik u plavom“ iz Novog Sada koje je mladima u spektru autizma i iz drugih osetljivih grupa obezbedilo šansu da rade u skladu sa svojim mogućnostima te će se njihovi korisnici baviti proizvodnjom recikliranog papira dobijenog ekološkom reciklažom praznih paklica od cigareta po japanskoj metodi.

Pored ovakve prilike da se proslave njihovi jedinstveni talenti i doprinosi, ovaj dan nas  podseća da uvek može nešto više da se učini u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba sa autizmom, te uopšte zagovaranja njihovih prava. Polazište da je izraz „osobe sa posebnim potrebama“ neadekvatan jer svi mi imamo iste potrebe samo što neki od nas zahtevaju drugačije načine da ih realizuju, predstavlja simboličan prvi korak u prihvatanju naše ravnopravnosti, a potom i podstrek u podizanju svesti o pravima osoba sa autizmom, borbi protiv stigme i diskriminacije i promovisanju politika i praksi koje podržavaju njihovu inkluziju i dobrobit. Upravo sa ovog aspekta, o tome na koji način svako od nas oseća kada je lišen nekog ljudskog prava pa čak i kada to ne može da iskaže rečima te o dostojanstvu koje smo dužni da obezbedimo svakom ljudskom biću okupljenima na svečanom otvaranju, ispred institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, obratio se savetnik Milan Dakić.


Patronazne sluzbe i rodna ravnopravnost - Učesnici u saliPokrajinski zaštitnik građana organizovao je danas skup „Podrška patronažne službe rodno-ravnopravnim odnosima u porodici“ a povod je bio predstavljanje rezultata istraživanja koje je sprovedeno krajem 2023. godine.

Uvažavajući značaj i ulogu polivalentne patronažne službe u radu sa porodicom i uviđajući mogućnosti u promovisanju rodne ravnopravnosti u porodici od strane patronažnih sestara-tehničara, te prevenciji svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u porodici, Pokrajinski ombudsman je realizovao istraživanje sa ciljem da ispita aktuelne prakse i identifikuje eventualne probleme i poteškoće radu ovih službi. Rezultate istraživanja predstavila je Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom ombudsmanu, a na skupu su govorile i Jelena Kovačev, master specijalista strukovna medicinska sestra sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine kao i Olivera Vučković Popov, master strukovna – patronažna sestra u Domu zdravlja Kikinda i članica Udruženja patronažnih sestara.

Skupu su prisustvovali predstavnici/ce domova zdravlja i u okviru njih patronažnih službi, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Patronazne sluzbe i rodna ravnopravnost - Učesnici u sali


Dragana Ćorić u poseti fakultetuProf. dr Milan Počuča, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka, doc. dr Dragana Ćorić, sastali su se u ponedeljak, 25. marta 2024. godine u prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Sastanku je prisustvovala i prof. dr Jelena Matijašević, prodekanka za nauku.

Sastanak je održan u cilju nastavka i produbljivanja do sada veoma uspešne saradnje  ovog fakulteta i institucije Ombudsmana. Studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu tradicionalno već godinama prolaze program praktične nastave u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i često su učesnici različitih događaja i konferencija u organizaciji ombudsmana.

U okviru službene posete, ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić, obišla je prostorije Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, biblioteku „Prof. dr Slavko Carić“, i  pozdravila studente na predavanjima iz Naslednog prava  kao i druge zaposlene.


Dragana Ćorić sa saradnikom Vasilijem Zorićem na sastanku sa predstavnicima opštine ApatinPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka, doc. dr Dragana Ćorić, je dana 15. marta 2024. godine bila u službenoj poseti Opštine Apatin.

Na početku posete, sastala se sa predsednicom opštine Dubravkom Korać, načelnicom opštinske uprave Natašom Ćurčić i pomoćnicom predsednice opštine za obrazovanje i omladinsku politiku Milkom Nikšić gde su razgovarali o aktuelnim problemima u opštini.

Nakon zvaničnog dela posete Ombudsmanka je posetila znamenitosti opštine, pre svega pravoslavni hram Sabor svetih apostola u Apatinu.

Takođe, Ombudsmanka je posetila Narodnu biblioteku "Miodrag Borisavljević" gde se sastala sa direktorkom biblioteke Sanjom Šijan i njenim saradnicima u biblioteci donirala publikacije čiji je izdavač Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman.

Poseta je obuhvatila i obilazak Kulturnog centra Apatin, a u sklopu toga posetu galeriji Meander i apatinskom pozorištu, gde se Ombudsmanka sastala sa direktorkom kulturnog centra Danijelom Obradović.

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka se zahvaljuje na gostoprimstvu i raduje se budućoj saradnji sa opštinom Apatin.

Zajednička fotografija ispred pravoslavnog hrama Sabor svetih apostola u Apatinu

Zajednička fotografija u Narodnoj biblioteci ,,Miodrag Borisavljević” u Apatinu

Zajednička fotografija Ombudsmanke Dragane Ćorić i saradnika Vasilija Zorića sa domaćinima opštine Apatin