Please select your page

Вести

Фото: Насловна страница истраживањаОбезбеђивање пратње родитеља, усвојитеља или старатеља детету које се налази на болничком лечењу представља међународни стандард у служби остваривања зајемченог права детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите, а чије поштовање доприноси заштити основних принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета.

Поступајући претходно по појединачним притужбама грађана на различите облике повреде овог права, Покрајински заштитник грађана - омбудсман препознао је потребу да стање у овој области на територији покрајине системски испита, како би идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права детета. Резултати истраживања спроведеног 2016. и 2018. године у општим болницама у Војводини и у Институту за децу и омладину у Новом Саду, указали су на одређене неправилности у раду појединих ових здравствених установа које за последицу имају повреду права детета на пратњу током болничког лечења.

Потврду сумњи да се услуга пратње у неким општим болницама наплаћује непосредно од пратиоца, иако се иста по слову закона обезбеђује на терет средстава обавезног здравственог осигурања, омбудсман је идентификовао као најтежи облик повреде права детета на пратњу, поред дискриминације очева којима у појединим здравственим установама није дозвољено да буду уз своје дете које се налази на лечењу, а у осталим случајевима им је доступност ове услуге знатно отежана.

Препоруке омбудсмана односе се на престанак наплаћивања услуге од пацијената, омогућавање очевима да буду у пратњи свога детета, те потребу за успостављањем уједначене праксе, јасних и прецизних процедура и протокола остваривања овог права детета. Ове мере подразумевају утврђивање јединствених критеријума у погледу медицинских индикација и стручно-методолошких и доктринарних ставова од којих зависи медицинска неопходност обезбеђивања ове услуге, како би се дискрециона оцена поступајућег лекара о потреби за пратњом свела на најмању могућу меру.

Више о резултатима истраживања, њиховој анализи и идентификацији проблема, те препорукама за побољшање стања у овој области можете прочитати у Извештају о истраживању „Право детета на болничком лечењу на пратњу родитеља“.


Фото: Представљање монографије у Архиву ВојводинеДанас је у Архиву Војводине одржана промоција монографске публикације „Жене у парламентарном животу Војводине: 1918 – 2018“, коју је Покрајински заштитник грађана – омбудсман приредио у оквиру обележавања стогодишњице присаједињења Бачке, Баната, Барање и Срема Краљевини Србији.

Књигу чине три засебне целине: у првом делу се налазе радови о женском покрету, учесницама Велике народне скупштине, праву гласа, развитку бирачког права жена и систему квота. У другом делу су сабрани радови неких од учесника јавног и политичког живота из међуратног периода о женском праву гласа, док трећи део садржи прилоге о образовању женске парламентарне мреже у Војводини, биографију Вероне Адам Бокрош, прве и за сада једине председнице војвођанске скупштине, списак свих посланица покрајинске скупштине од 1945. године до данас, као и компаративну анализу изборног система у Војводини.

Радове у публикацији потписују Љубица Отић, музејска саветница, Сузана Кујунџић Остојић, етнолошкиња, Биљана Шимуновић-Бешлин, професорка Филозофског факултета у Новом Саду, Маријана Пајванчић, професорка у пензији Правног факултета у Новом Саду, Зорица Мршевић, научна саветница у Институту друштвених наука, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман и Стојанка Лекић, посланица у Скупштини АП Војводине.
У другом делу публикације објављени су радови Ксеније Атанасијевић, Слободана Јовановића, Светозара Марковића и Ђорђа Тасића.

Приређујући ову публикацију Покрајински заштитник грађана је желео да подстакне, како истраживања о улози жена у развоју парламентаризма, тако и њихову што активнију партиципацију у раду војвођанске скупштине. Уверен да остваривање једнаких политичких могућности за жене и мушкарце представља основни предуслов за остваривање демократских потенцијала АП Војводине, Покрајински омбудсман изражава своју спремност да и даље посвећено ради на остваривању како грађанских, тако и политичких права свих грађана и грађанки АП Војводине.

2018 12 26 Представљање монографије 002


Фото: ЦСР у посети Покрајинском омбудсману

Данас је у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на иницијативу Центра за социјални рад Града Новог Сада, одржан састанак са директорком и стручним радницама овог органа старатељства.

На састанку су размењена искуства ове две институције у области заштите људских права и права детета и разговарано је о проблемима и изазовима у раду органа старатељства, који утичу на квалитетно и професионално пружање услуга корисницима. Размотрене су могућности и предлози за даље кораке и заједничку сарадњу у правцу унапређења услова који би омогућили ефикаснији систем социјалне заштите, професионални рад стручних радника и унапређење њихових професионалних компетенција, али и уважавања и поштовања професије и достојанства запослених у систему социјалне заштите.

Конкретнија сарадња биће реализована у наредном периоду, а усаглашено је да су неке од тема којима би требало посветити посебну пажњу медијација у породичним односима и вештачење.


Фото: ВестУ последње време велики број грађана се обраћао Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману са  притужбама на рад ЈВП „Воде Војводине“, а у вези са  обавезом плаћања накнаде за одводњавање.  Тим поводом је организован  састанак, на коме је представницима ЈВП „Воде Војводине“ указано на неправилности уочене у  решењима за накнаду одводњавања.

Превасходно је указано на чињеницу да грађани имају право да знају на који период се односе њихова дуговања и како је обрачуната камата, како би им се омогућило право да евентуално изјаве приговор застарелости. Покрајински омбудсман је става да грађани треба да оспоре износ старог дуга уколико сматрају да је он нетачно исказан и да у складу са тим поднесу писмени приговор ЈВП „Воде Војводине“ на обавештење о постојању старог дуга.

Грађани који сматрају да је решење о утврђивању накнаде за одводњавање за текући период донето на основу нетачних података (нетачно исказана површина, парцела и сл.) треба да изјаве  жалбу на исто и да нај тај начин заштите свој правни интерес.

 


Фото: Покрајинском заштитнику грађана уручена захвалница

Удружење младих новосадских интелектуалаца - УМНИ доделило је данас Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману захвалницу за велики допринос развоју удружења.

У разговору са проф. др Зораном Павловићем, покрајинским омбудсманом, договорена је сарадња две институције на плану организовања трибина о људским правима, округлих столова о правима угрожених група и стручних посета студената Новосадског универзитета институцији покрајинског омбудсмана.

УМНИ је невладина, нестраначка и неполитичка организација посвећена афирмацији студентских активности, креативних идеја, очувању културе и традиције, борби против свих видова дискриминације и промоцији хуманитарних активности и здравог начина живота.

Фото: Захвалница Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману