Please select your page

Služba za privredu, urbanizam, komunalno-stambena pitanja, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove opštinske uprave Titel i Opštinsko veće nisu dostavili tražene informacije Pokrajinskom ombudsmanu u vezi sa sprovođenjem inspekcijskog nadzora

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila O.T. iz Titela koja se žali na rad Službe za privredu, urbanizam, komunalno-stambena pitanja, zaštitu životnu sredine i inspekcijske poslove opštinske uprave Titel,  budući da navedeni organ jedinice lokalne samouprave ne sprovodi mere iz okvira svoje nadležnosti u pogledu inspekcijskog nadzora nad radom ugostiteljskog poslovnog prostora. Naime, ugostiteljski poslovni prostor u  okviru stambeno-poslove zgrade u  kojoj se nalazi  stan podnositeljke pritužbe, emituje  nesnosnu buku koja narušava mir stanara navedene zgrade.

Pokrajinski ombudsman obratio se Službi za privredu, urbanizam, komunalno-stambena pitanja, zaštitu životne sredine opštinske uprave Titel sa zahtevom da se izjasni šta je preduzela iz okvira  svoje  nadležnosti kako bi se nepravilnosti  na koje je u predstavci ukazano otklonile. S obzirom na to da niti rukovodilac navedenog odeljenja, niti Opštinsko veće nisu dostavili tražene informacije ni nakon dve urgencije, Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.