Please select your page

Служба за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, заштиту животне средине и инспекцијске послове општинске управе Тител и Општинско веће нису доставили тражене информације Покрајинском омбудсману у вези са спровођењем инспекцијског надзора

Покрајинском омбудсману представком се обратила О.Т. из Титела која се жали на рад Службе за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, заштиту животну средине и инспекцијске послове општинске управе Тител,  будући да наведени орган јединице локалне самоуправе не спроводи мере из оквира своје надлежности у погледу инспекцијског надзора над радом угоститељског пословног простора. Наиме, угоститељски пословни простор у  оквиру стамбено-послове зграде у  којој се налази  стан подноситељке притужбе, емитује  несносну буку која нарушава мир станара наведене зграде.

Покрајински омбудсман обратио се Служби за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, заштиту животне средине општинске управе Тител са захтевом да се изјасни шта је предузела из оквира  своје  надлежности како би се неправилности  на које је у представци указано отклониле. С обзиром на то да нити руководилац наведеног одељења, нити Општинско веће нису доставили тражене информације ни након две ургенције, Покрајински омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.