Please select your page

Председник Општине Врбас није доставио тражене информације поводом решавања питања увођења црногорског језика и писма у службену употребу

У представци која је поднета Покрајинском омбудсману изражено је незадовољство због тога што у Општини Врбас црногорски језик није уведен у службену употребу иако су се за то стекли законом прописани услови. Подносилац представке се овим поводом више пута обраћао председнику Општине Врбас, последњи пут 10.12.2012. године, али председник општине не одговара на писмена обраћања подносиоца представке, поводом тог питања.

Покрајински омбудсман се обратио председнику Општине Врбас и затражио изјашњење о томе из којих разлога је пропустио да одговори на писмена обраћања грађана.

С обзиром на то да председник Општине Врбас ни након две ургенције није доставио тражене информације, Покрајински омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.