Please select your page

Predsednik Opštine Vrbas nije dostavio tražene informacije povodom rešavanja pitanja uvođenja crnogorskog jezika i pisma u službenu upotrebu

U predstavci koja je podneta Pokrajinskom ombudsmanu izraženo je nezadovoljstvo zbog toga što u Opštini Vrbas crnogorski jezik nije uveden u službenu upotrebu iako su se za to stekli zakonom propisani uslovi. Podnosilac predstavke se ovim povodom više puta obraćao predsedniku Opštine Vrbas, poslednji put 10.12.2012. godine, ali predsednik opštine ne odgovara na pismena obraćanja podnosioca predstavke, povodom tog pitanja.

Pokrajinski ombudsman se obratio predsedniku Opštine Vrbas i zatražio izjašnjenje o tome iz kojih razloga je propustio da odgovori na pismena obraćanja građana.

S obzirom na to da predsednik Opštine Vrbas ni nakon dve urgencije nije dostavio tražene informacije, Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.