Please select your page

Načelnik Opštinske uprave Sremski Karlovci propustio je da se izjasni o preduzetim merama povodom zauzimanja dela opštinskog puta, te je o tome obavešteno Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci

Nakon što se Pokrajinskom ombudsmanu obratio M.R. koji je naveo problem koji imaju građani u Opštini Sremski Karlovci u vezi sa zauzimanjem dela opštinskog puta od strane privrednog subjekta radi skladištenja cigli, zatraženo je izjašnjenje Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Odeljenje za inspekcijske poslove je obavestilo Pokrajinskog ombudsmana da je M.R. upućivao podneske Opštinskoj upravi koji nisu smatrani zahtevima za pokretanje upravnog postupka zato što se podnosilac predstavljao kao predstavnik grupe građana, ali nije dostavio rešenje o registraciji grupe građana, niti podatke o licu koje bi grupu građana zastupalo i predstavljalo. U izjašnjenju Odeljenja za urbanizam i građevinsko zemljište se navodi da prostor na kome se nalazi put, tj. sporna parcela jeste u obuhvatu Prostornog plana opštine Sremski Karlovci, a prema podacima Službe za katastar nepokretnosti Sremski Karlovci navedena parcela se nalazi u svojini Opštine Sremski Karlovci i sa još nekoliko drugih parcela predstavlja nekategorisani put.

Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je učinjena nepravilnost u radu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Sremski Karlovci, budući da nadležni inspektor nije uzeo u postupak prijavu podnosioca predstavke i izvršio inspekcijski nadzor.U preporuci koja je upućena Odeljenju za inspekcijske poslove konstatovano je da je u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi inspektor dužan da uzme u postupak prijave građana i da o rezultatima postupka obavesti podnosioca prijave, kao i da postupak službenog nadzora vodi po službenoj dužnosti uvek kada ima saznanja da je došlo do povrede propisa.

U izjašnjenju Odeljenja za inspekcijske poslove se navodi da je komunalni inspektor postupio po preporuci Pokrajinskog ombudsmana, izvršio inspekcijski nadzor i utvrdio da na spornoj lokaciji postoji nekategorisani put koji omogućava građanima pristup njihovim parcelama i stambenim objektima.Navodi se da je predmet prosleđen Imovinsko pravnoj službi na dalje postupanje, budući da je vođenje postupka zbog eventualnog zauzimanja dela puta koji je u svojini Opštine Sremski Karlovci u nadležnosti navedene službe.

Nakon toga, Pokrajinski ombudsman obratio se načelniku Opštinske uprave Sremski Karlovci i zatražio da kao odgovorno lice koje rukovodi radom Opštinske uprave, obavesti Pokrajinskog ombudsmana o merama preduzetim od strane Imovinsko pravne službe. Imajući u vidu da je načelnik propustio da se izjasni o preduzetim merama,  Pokrajinski ombudsman je, koristeći ovlašćenje predviđeno članom 29. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) obavestio o tome Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci kako bi, kao organ koji prema Statutu Opštine Sremski Karlovci vrši nadzor nad radom opštinske uprave, preduzelo mere iz okvira svojih nadležnosti.