Please select your page

Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, i dalje ne radi

Pokrajinskom ombudsmanu upućena je predstavka sa pritužbom na rad Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, koja ne zaseda od 05.02.2013. godine. Zbog toga, deci kojoj je podrška neophodna, krše se osnovna prava, jer im je onemogućeno da se kroz sistemsku i institucionalnu podršku uključe i napreduju u procesu obrazovanja, kao i da ostvare pravo na obrazovanje i vaspitanje koje je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 

Pokrajinski ombudsman se obratio Gradskoj upravi za obrazovanje Grada Novog Sada zahtevom da se izjasni o razlozima zbog kojih se zastalo sa radom Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, a pošto je organ propustio da u ostavljenom roku postupi po zahtevu, upućena je urgencija sa zahtevom da se odmah po prijemu dopisa dostave tražene informacije.

Pokrajinski ombudsman je potom uputio dopis i gradonačelniku ukazujući na odredbe člana 28. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) kojima je propisana obaveza saradnje organa uprave sa Pokrajinskim ombudsmanom, odnosno ovlašćenje ovog organa da, u vezi sa postupkom koji vodi, traži od organa uprave sve podatke i obaveštenja, kao i neposredan uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka kojima ovi organi raspolažu, uključujući državnu, službenu, poslovnu i profesionalnu tajnu. (Ne)postupanje Gradske uprave za obrazovanje u konkretnom slučaju potvrda je izostanka potrebne saradnje. Polazeći od navedenog, a posebno jer se radi o zaštiti prava deteta, gradonačelnik je pozvan da u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja preduzme sve neophodne mere kako bi Gradska uprava za obrazovanje Grada Novog Sada i odgovorna lica zaposlena u njoj, ispunila svoje obaveze u pogledu saradnje sa Pokrajinskim ombudsmanom i dostavila tražene informacije.

Gradska uprava za obrazovanje Grada Novog Sada dostavila je izjašnjenje u kojem je navedeno da je Zaključkom gradonačelnika Grada Novog Sada br. 6-39/2013-67-II od 18.04.2013. godine nadležnost nad Komisijom za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku preneta na Gradsku upravu za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada i da se zbog ovih organizacionih promena kasnilo sa donošenjem odluke o radu i finansiranju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu, te ona nije radila od februara 2013. godine.

Nakon toga, Pokrajinski ombudsman je 15.05.2013. uputio preporuku Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada i ukazao na potrebu da se odmah i bez odlaganja omogući rad Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku u Novom Sadu u skladu sa prenetom nadležnošću Zaključkom Gradonačelnika Grada Novog Sada br. 6-39/2013-67-II od 18.04.2013.

Budući da ni nakon upućene preporuke Komisija nije zasedala, a Pokrajinski ombudsman nije obavešten o preduzetim merama kako je to traženo preporukom, Pokrajinski ombudsman se ponovo obratio gradonačelniku grada Novog Sada, da u skladu sa njegovim nadležnostima omogući nastavak rada ove komisije, što bi podrazumevalo zakazivanje sednice sadašnje interresorne komisije bez odlaganja, u cilju hitne obrade neobrađenih predmeta, ili dase bez odlaganja oformi nova komisija i istovremeno joj ustupe predmeti na postupanje, a sve u najboljem interesu dece.