Please select your page

29.12.2014.

Mišljenje i preporuka upućeni Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi sa nesprovođenjem Pokrajinske skupštinske odluke o ravnopravnosti polova s podjednakom pažnjom u svim pokrajinskim organima, i sporog uvođenja principa rodne ravnopravnosti u strategije, programe, projekte i druge aktivnosti pokrajinskih organa.