Please select your page

29.12.2014.

Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова у вези са неспровођењем Покрајинске скупштинске одлуке о равноправности полова с подједнаком пажњом у свим покрајинским органима, и спорог увођења принципа родне равноправности у стратегије, програме, пројекте и друге активности покрајинских органа.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе