Please select your page

21.11.2014.

Предшколска установа „Радосно детињство“ је у поступку решавања вишка запослених поступила неправилно из разлога што у поступку није водила рачуна о запосленима који су одсутни са рада, пре свега о породиљама, а начин комуникације, објашњење поступка и акте није прилагодила положају у коме се ова категорија посебно заштићених запослених налази.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом