Please select your page

21.11.2014.

Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ je u postupku rešavanja viška zaposlenih postupila nepravilno iz razloga što u postupku nije vodila računa o zaposlenima koji su odsutni sa rada, pre svega o porodiljama, a način komunikacije, objašnjenje postupka i akte nije prilagodila položaju u kome se ova kategorija posebno zaštićenih zaposlenih nalazi.