Please select your page

27.10.2014.

Opšta bolnica „Djorđe Joanović“ u Zrenjaninu postupa suprotno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti  i Porodičnog zakona jer (formalno i praktično) uskraćuje očevima pravo da budu pratioci detetu na stacionarnom lečenju na odeljenju pedijatrije.

Postupljeno u skladu sa Preporukom