Please select your page

01.07.2014.

Пин Ит

Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију употпуни посебан програм здравствене заштите – вантелесне оплодње за рађање другог и трећег детета подацима о броју грађана и грађанки који имају потребу за оваквом врстом здравствене услуге.

Nesaradnja sa ombudsmanom


Primeri dobre prakse