Please select your page

01.07.2014.

Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju upotpuni poseban program zdravstvene zaštite – vantelesne oplodnje za rađanje drugog i trećeg deteta podacima o broju građana i građanki koji imaju potrebu za ovakvom vrstom zdravstvene usluge.