Please select your page

20.11.2015.

Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana upućeno Domu zdravlja Žitište u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina.