Please select your page

20.05.2015.

Препоруке Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана упућене покрајинским органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима АПВ.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправуза међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоза пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографијуза здравство, социјалну политику и демографију

Служба за управљање људским ресурсима

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом