Please select your page

03.02.2015.

Mišljenje i preporuka upućena Osnovnoj i srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Subotici nakon sprovedenog postupka po pritužbi grupe roditelja čija deca pohađaju ovu školu, a koja se odnosi na ugrožavanje prava dece sa aspekta zaštite prava nacionalnih manjina.