Please select your page

03.02.2015.

Мишљење и препорука упућена Основној и средњој школи „Жарко Зрењанин“ у Суботици након спроведеног поступка по притужби групе родитеља чија деца похађају ову школу, а која се односи на угрожавање права деце са аспекта заштите права националних мањина.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом