Please select your page

30.03.2011.

Мишљење и препорука Општинској управи Рума – Одељењу за привреду и буџету вези са спровођењем Одлуке о условима и начину поверавања јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Рума.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе