Please select your page

30.03.2011.

Mišljenje i preporuka Opštinskoj upravi Ruma – Odeljenju za privredu i budžetu vezi sa sprovođenjem Odluke o uslovima i načinu poveravanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Ruma.