Please select your page

24.07.2014.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju, kao organ uprave nadležan za primenu Odluke o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete („Sl. list AP Vojvodine“, br. 4/2013), koji propisuje bliže uslove i način ostvarivanja novčane pomoći porodici za treće dete i ova novčana sredstva obezbeđuje, propustio je da korisnike informiše o tome kog datuma u mesecu će biti isplata novčane pomoći za treće dete.

 Postupljeno u skladu sa Preporukom