Please select your page

15.05.2013.

Mišljenje i preporuka upućena Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u vezi sa nestvaranjem uslova za postupanje po zahtevima podnetim Interresornoj komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku.

Usvojeno