Please select your page

25.12.2012.

Препорука упућена Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка у вези са поступањем у роковима одређеним Законом о општем управном поступку и основним начелима општег управног поступка.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе