Please select your page

25.12.2012.

Preporuka upućena Odeljenju za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave opštine Bačka Palanka u vezi sa postupanjem u rokovima određenim Zakonom o opštem upravnom postupku i osnovnim načelima opšteg upravnog postupka.