Please select your page

22.10.2012.

Препорука упућена Општинској управи општине Кикинда у вези са спровођењем административних извршења решења донетих у вршењу надзора над спровођењем Одлуке о држању животиња И нешкодљивом начину уклањања животињских лешева.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе