Please select your page

11.07.2012.

Мишљење упућено Служби за катастар непокретности Панчево - Одсек Ковин Републичког геодетског завода о обавезности поштовања одредаба Закона о државном премеру и катастру и Закона о општем управном поступку које се односе на податке и саставне делове које треба да садржи решење.

Преузмите документа:
Download this file (11072012_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана289 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе