Please select your page

18.03.2016.

Mišljenje i preporuka upućeni Domu zdravlja „Dr Djorđe Bastić“ Srbobran u vezi sa propisivanjem uslova za izbor kandidata za upućivanje na specijalizaciju