Please select your page

18.03.2016.

Мишљење и препорука упућени Дому здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран у вези са прописивањем услова за избор кандидата за упућивање на специјализацију

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом