Please select your page

28.03.2016.

Мишљење упућено Одељењу за инспекцијске послове општинске управе Сремски Карловци у погледу пропуста учињених у поступку административног извршења решења.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом