Please select your page

17.03.2016.

Mišljenje i preporuka upućeno JKP „Čistoća“ Novi Sad koje pojedinim korisnicima isti dug naplaćuje dva puta.