Please select your page

17.03.2016.

Мишљење и препорука упућено ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад које појединим корисницима исти дуг наплаћује два пута.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом