Please select your page

12.02.2016.

Mišljenje upućeno Ministarstvu finansija Poreska uprava filijala Novi Sad 2 koje je bilo dužno da obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost za period od 1. januara 2014. do 31. jula 2015. godine, te odgovarajuće kamate, utvrdi i obračuna u periodima kalendarskih tromesečja.