Please select your page

12.02.2016.

Мишљење упућено Министарству финансија Пореска управа филијала Нови Сад 2 које је било дужно да обавезу плаћања пореза на додату вредност за период од 1. јануара 2014. до 31. јула 2015. године, те одговарајуће камате, утврди и обрачуна у периодима календарских тромесечја.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом