Please select your page

10.09.2015.

Mišljenje i preporuka upućeni Opštinskoj upravi Vrbas u vezi nepravilnog postupanja prilikom odbijanja da postupi u skladu sa članom 70 Zakona o kulturi.