Please select your page

10.09.2015.

Мишљење и препорука упућени Општинској управи Врбас у вези неправилног поступања приликом одбијања да поступи у складу са чланом 70 Закона о култури.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом