Please select your page

20.07.2015.

Општинска управа Инђија прекршила је одредбе Закона о државној управи и Закона о општем управном поступку чиме је нарушила ефикасност рада органа управе.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе